Krisztus bibliåval

Tartalomjegyzék:
Plébániatemplom
Vikáriatemplom
Temerini Harangszó
Pápai áldás
Fogadalmi ünnep
Papszentelés
Utcai Róbert
Újmise
Utcai Róbert
Diakónus-szentelés
Verebélyi Árpád
Diakónus-szentelés
Nagyidai Zsolt
Diakónus-szentelés
Zsúnyi Tibor
Kedvenc honlapok
Krónika
Szungyi László

Elérhetőség:
Szent Rozália Plébánia Hivatal
21235 Temerin
Újvidéki u. 350/1
Szerbia
Tel/fax:
+381 21 844 001
E-Mail:
szungyi@EUnet.rs

Irodaidő minden munkanap:

9,00-11,00
Hétfő szünnap

Hallgassuk a rádió római katolikus egyházi műsorait:
Temerini Rádió
89,4 MHz, minden szombaton 8,00-8,30h
Újvidéki Rádió
92,5 MHz, kéthetente vasárnap 8,05-9,00h
Mária Rádió
90,00 MHz, minden nap
7,00-20,00h

Olvassuk a katolikus sajtót:
Hitélet , katolikus folyóirat, havont
Hírvivő , katolikus hetilap, havonta fiatalokhoz szóló melléklettel


A római Collegium Germanicum et Hungaricum intézetben végzett növendékek találkozója, Temerin 2016. július 6.
Emlékeztek a Rómában eltöltött évekre, örültek a találkozásnak és derűsen tekintettek az előttük álló időkre, feladatokra. Hálaadó misét ft. Menyhárt Sándor, jánoshalmi plébános vezette, aki felszentelésének 25-ik évfordulóját ünnepelte. A mise végén ezüstmisés áldásában részesítette a híveket.
Találkozó 2016

Elsőáldozás a temerini telepi templomban, 2016. május 1.
Elsőáldozás a Telepen 2016

Bérmálás, 2016. április 3.
Bérmálás volt vasárnap Temerinben. A nyolcadikosokat részesítette a katolikus nagykorúság szentségében ft. Sztrikovits János az újvidéki Mária Neve-templom nyugalmazott plébánosa, dersi prépost. Ez alkalommal 45-en bérmálkoztak.
Bérmálás 2016

Virágvasárnap 2016.
„Áldott a király, aki jön az Úr nevében!
Békesség a mennyben, és dicsőség a magasságban!”
Lk 19,38
Ft. Szungyi László megszenteli a barkákat, majd a hívek énekszóval vonulnak a templomba.
Virágvasárnap

IN MEMORIAM
ÖKRÉSZ KÁROLY
(1929-2016)

Ökrész Károly
Sokrétű, gazdag tehetségekkel ellátva azok közé tartozott, aki a katolikus egyházban világiként e vidéken az elsők között – ha nem elsőként – látott a helytörténeti kutatások során fellelt egyházi jellegű szellemi és tárgyi emlékek rendezéséhez és publikálásához. Kutatásai során fellelt levéltári anyag jó alapul szolgált A temerini plébánia történetének a megírásához, amelynek első kiadása 1993-ban jelent meg. Ez idő tájt kapcsolódott be a Temerini Harangszó önkéntes munkatársainak táborába. Kutatásainak és munkásságának újabb állomása a Lelke üdvére állította… című, 1997-ben megjelent, a temerini utak mentén és máshol elhelyezett és gondjainkra bízott keresztek monográfiája. De nem csak írásaiban foglalkozott a kereszténység legszentebb jelképéivel, hanem maga is vállalta helyreállításuk szervezését, miként a kálvária helyreállítását is. Igazi nagy munkája a Szent Rozália plébániatemplom felépítésének kétszázadik évfordulója alkalmából 2006-ban került az olvasók elé a temerini plébánia történetének bővített kiadásaként Az idők emlékezetére címmel.
Adjon az Isten örök nyugodalmat neki!

Szent Család ünnepe, 2015. december 27.
A szentmisék után, hagyományosan, a karonülőket és a kicsinyeket áldotta meg ft. Szungyi László
Szent Család vasárnapja

János-napi borszentelés, 2015. december 27.
Szent János apostol emléknapján, a 10 órai nagymise keretében, lelkipásztorunk megszentelte a Kertbarátkör és bortermelők által az oltár elé hozott borokat.
Szent János-napi borszentelés

Miserend:

Plébániatemplom
Vasárnap 8,30h és 10,00h

Telepi emléktemplom
Vasárnap 7,00h

Szungyi László, Temerin
Frissítve: 2019. december 23.

2019 - Karácsony
2019 - Illés-nap
2019 - Húsvét

2018 - Karácsony
2018 - Illés-nap
2018 - Húsvét

2017 - Karácsony
2017 - Illés-nap
2017 - Húsvét

2016 - Karácsony
2016 - Illés-nap
2016 - Húsvét

2015 - Karácsony
2015 - Illés-nap
2015 - Húsvét